Cenník

Naša cena  pozostáva z dvoch základných sadzieb. Jedna z nich je za prejazdené kilometre a druhá je takzvané stojné. Obe sadzby nájdete v tabuľke na konci textu. Kilometre sa počítajú od výjazdu z garáže až po príjazd do garáže. Čakanie sa ráta za každú započatú hodinu od príjazdu na miesto určenia, maximálne 80 eur na celý deň. Parkovacie poplatky a iné, ktoré nesúvisia priamo s prepravou (napr.vstup do zony a pod.)nie sú zahrnuté v cene prepravného a platí ich objednávateľ  na mieste.
Pokiaľ sa jedná o prepravu na viac dní, požadujeme aj ubytovanie a stravu pre vodiča. Pre vyrátanie prepravného odporúčame sa s nami skontaktovať, nakoľko každá preprava je špecifická (pokiaľ sa nejedná o zmluvnú prepravu) a vyrátava sa individuálne so snahou o obojstrannú spokojnosť.

Vozidlo Kilometrovné (euro) Stojné (euro)
15 - miestne 0,50 3,50
53 - miestne 1,10 8,50